young couple worried need help in stress at home couch accounting debt bills bank papers expenses and payments feeling desperate in bad financial situation

Nowe sposoby banków na zabezpieczanie swoich interesów po zniesieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego.

Niewielu klientów bankowych, którzy korzystali w ostatnich latach z kredytów hipotecznych ma świadomość tego, że w trakcie finalizowania procedury kredytowej byli zobowiązani/zmuszani do tego, żeby podpisać bankom specjalne oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Oświadczenia te były podstawą do wystawiania przez banki tzw. bankowych tytułów egzekucyjnych i wszczynania egzekucji komorniczej w trybie uproszczonym – bez konieczności dochodzenia roszczeń w standardowym trybie sądowym.

W przypadku zaciągnięcia kredytu przez kilka osób bank mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko każdemu dłużnikowi. Wyjątkowość tego narzędzia bankowego polegała na przyznaniu bankom jako jedynym instytucjom finansowym, szczególnych uprawnień egzekucyjnych. Banki były sędziami we własnej sprawie i same decydowały czy dług istniał i jakiej był wysokości. Klient nie miał nic do powiedzenia. W kwietniu 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dopuszczające bankowy tytuł egzekucyjny są niekonstytucyjne. W tym samym roku Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo bankowe, która definitywnie uchyliła przepisy dotyczące wystawiania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Klienci banków mogą więc spać spokojniej, ponieważ banki nie będą już w sposób arbitralny i pozasądowy dochodziły swoich roszczeń.

Oświadczenia o poddaniu sie egzekucji na potrzebny b.t.e. były oczywiście z punktu widzenia klientów bezkosztowe, nie musieli udawać sie oni do kancelarii notarialnej – wystarczyło złożyć podpis w obecności pracownika banku, na przygotowanym przez bank druku.

Jak wygląda to dziś ?

W przypadku banków uniwersalnych – przerzuciły one koszty zabezpieczenia egzekucyjnego na swoich klientów i w większości przypadków zobowiązują klientów w umowach kredytowych do przedłożenia w banku oryginału wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się sie egzekucji do kwoty XXX, swoich zobowiązań wobec banku zgodnie z art. 777 §1 ust. 5 k.p.c., obejmujące roszczenia banku wynikające z umowy kredytowej, ze wskazaniem terminu do którego bank może wystąpić o nadanie aktowi klauzuli wykonalności [zazwyczaj od 24-36 miesięcy od terminu ostatecznej spłaty kredytu]. Niestety, ale takie rozwiązanie zabezpieczające interesy banku pociąga za sobą dodatkowe koszty dla klienta, który za oświadczenie od poddaniu się egzekucji musi zapłacić w zależności od wysokości hipoteki i wynegocjowanej stawki w kancelarii notarialnej od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

W przypadku niektórych banków hipotecznych przy kredytach udzielanych w kwotach poniżej 200 tysięcy złotych nie wymagają one notarialnych oświadczeń o poddaniu się egzekucji, ale co jest pewną nowością na rynku – szczególnie w przypadku nieruchomości lokalowych kredytowanych w trakcie budowy – banki zobowiązują klientów do złożenia w sądach wniosków o wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki umownej, z którego treści wynika, że roszczenie dotyczy ustanowienia hipoteki z najwyższym pierwszeństwem do wskazanej tam kwoty na zabezpieczenie kredytu (hipotecznego) jednocześnie z wyodrębnieniem wskazanego tam lokalu na rzecz określonej osoby.

Jak widać banki bardzo szybko wypełniły próżnię po bankowym tytule egzekucyjnym, wymuszając na klientach notarialne poddanie się egzekucji, co stanowi niewątpliwie dodatkowy, ukryty koszt kredytu, często niebagatelny.

autor: Magdalena Olejarczyk, Krzysztof Marcinowski, Brokerzy24